Podatkowe FAQ

2020.06.10 Ulga za złe długi niezgodna z unijną

Rzecznik generalny TSUE wydał opinię 4.06.2020 (sygn. C-335/19), że wierzyciel powinien mieć możliwość skorygowania podstawy opodatkowania VAT, nawet jeśli dłużnik znajduje się już w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Czekamy na ogłoszenie wyroku w tej sprawie...2020.06.04 Pożyczka płynnościowa a przychód

Pożyczki płynnościowe z Funduszu Rozwoju nie podlegają naliczaniu odsetek, finansowane są ze środków unijnych, a więc ze środków organizacji międzynarodowej. W konsekwencji z tytułu ich udzielania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe nie powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zob. art. 12 ust.4 pkt 14 CIT)...2020.05.28 Opinia zabezpieczająca czy interpretacja

Opinia zabezpieczająca (zob. art.119w Ordynacji Podatkowej), w przeciwieństwie do pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, nie ogranicza się tylko do wykładni przepisów prawa podatkowego, ale ponadto ujmuje możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania...2020.05.22 Umorzenie z tarczy przychodem

Ponieważ do przychodów zalicza sie wartość umorzonych zobowiązań, w tym pożyczek, środki otrzymane z subwencji PFR umarzane później częściowo powinny stanowić przychód do opodatkowania. MF zapowiada, że będzie analizować przy współpracy z PFR mozliwość zwolnienia z opodatkowania umarzanych kwot subwencji w 2021...2020.05.14 Przedłużanie zwrotów VAT

Wystarczającą przesłanką dla administracji skarbowej, aby przedłużyć termin zwrotu VAT, bywają już same jej wątpliwości, niejasności wymagające wyjaśnienia a nie brak podstaw do zwrotu. Takie podejście może istotnie zagrażać utracie płynności firmy, zwłaszcza w dobie pandemii. Ostatni wyrok NSA (I FSK 373/20) wpisuje się niestety w dotychczasową linię orzeczniczą... 2020.05.04 PIT 5% dla nowych aplikacji online

Tworzenie nowych webaplikacji o unikalnym charakterze w ramach działalności badawczo - rozwojowej stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej (IP) i może korzystać z preferencyjnej stawki 5% PIT (zob. interpretacja idywidualna z 24.04.2020 nr 0111-KDIB1-1.4011.19.2020.2.MF)...2020.04.29  Termin PIT za 2019 wydłużony

Wydłużony został termin na złożenie PIT-u rocznego za 2019 rok do 1 czerwca. Jeśli wpłata dokonana będzie do 1 czerwca urząd nie naliczy odsetek ani kar. Rozporządzenie w tej sprawie jest opublikowane i wejdzie w życie 1 maja... 2020.04.15  Objaśnienia MF dotyczące samochodów

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące samochodów osobowych w działalności i dotyczą one zmian w podatkach dochodowych, które weszły w życie od 2019 roku w odniesieniu do kosztów eksploatacji, zbycia pojazdów, umów leasingu, najmu...2020.04.07  Skutki tarczy

Przedsiębiorcy zapłacą mniej zusu, ale więcej podatku, bo składki nie zapłacone kosztem nie będą. Z kolei PIT roczny można co prawda złożyć do końca maja, ale wpłata należnego podatku musi być i tak do końca kwietnia, żeby nie zapłacić odsetek. Na podatników chyha więc wiele pułapek...2020.03.26  Umorzenia podatkowe, ulgi podatkowe

Przedsiębiorcy nie muszą czekać na tarczę antykryzysową, lecz mogą już teraz wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości podatkowych. Wnioskować można między innymi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty czy umorzenie zaległości podatkowych...

Drukuj E-mail
PROMOCJA 

3 miesiące za 1zł

Dla wszystkich nowych Klientów, zlecających nam usługi księgowe proponujemy cenę promocyjną usługi w wysokości 1 zł dla pierwszych 3 miesięcy [...]

REGULAMIN PROMOCJI

@ 2011 ..:: n tax ::.. - Powered by Joomla! Template and modifications by SOFTGRAF.PL