Podatkowe FAQ

2020.01.02 Ulga za złe długi w PIT i CIT

W 2020 wierzyciel będzie mógł skorygować przychód, jeśli nie uzyska zapłaty w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności. Z kolei dłużnik będzie musiał zwiększyć swój dochód o wartość zobowiązania, którego nie uregulował w ciągu 90 dni. Nowe przepisy mają zastosowanie do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa po 31 grudnia 2019...2019.12.30 Pensja dla młodych bez podatku

Od 2020 pracownicy poniżej 26.roku życia nie będą musieli juz składać oświadczeń, że chcą skorzystać z ulgi w PIT. Pracodawca sam ją zastosuje i nie będzie potrącał zaliczek na podatek, chyba że pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi...

 2019.12.19 Mikrorachunek podatkowy

Od nowego 2020 roku PIT, CIT i VAT płacić będziemy do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Numer swojego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym...2019.12.10 Funkcja członka zarządu bez wynagrodzenia

Dla Spółki pełnienie nieodpłatnie funkcji przez członka zarządu (o ile nie jest on równocześnie udziałowcem, akcjonariuszem) oznacza ryzyko podatkowe uznania dodatkowego przychodu - zob. NSA z 30.10.2019, sygn.II FSK 3717/17...2019.12.05 Wyraźne zaostrzanie polityki podatkowej

Dyrektorzy finansowi odczuwają wyraźne zaostrzanie przepisów podatkowych oraz zwiększanie wymogów sprawozdawczych nakładanych na podatników, wzrost szczegółowości kontroli skarbowych oraz rzadsze wydawanie interpretacji podatkowych korzystnych dla podatników. Dyrektorzy finansowi negatywnie oceniają działania Ministerstwa Finansów...2019.11.27 Ochronna funkcja interpretacji

Funkcja ochronna interpretacji indywidualnej coraz częściej kończy się podczas kontroli fiskusa i drobiazgowego sprawdzania stanu faktycznego. Z roku na rok spada liczba wydawanych interpretacji. W 2016 wydano ich 33605, w 2017: 25718 a w 2018 już tylko 23529...2019.11.20 Ulga B+R a ewidencja księgowa

Sposób wyodrębnienia ma umożliwić zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych odnoszących się do prowadzonych działań B+R. Przyjmuje się, że wystarczy ująć te koszty w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej dla celów rachunkowych, na przykład na kontach pozabilansowych do ksiąg pomocniczych...2019.11.14 Ulga podatkowa w Polskiej Strefie Inwestycji

Zwolnieniu z podatku dochodowego podlega cały dochód z działalności gospodarczej wskazanej w decyzji o wsparciu oraz prowadzonej na wskazanym w niej terenie, a nie jedynie wygenerowany z inwestycji, na którą uzyskano decyzję (zob. interpretacja Dyrektora KIS z 27.12.2018 nr 0114-KDIP2-3.4010.255.2018.1.MS)...2019.11.06 Minister objaśni swoją interpretację ogólną

Minister ma wydać objaśnienia do treści swojej interpretacji ogólnej z 25.10.2019 (sygn. DD5.8201.10.2019), która dotyczy tego, jak ustalić dochód zwolniony z PIT i CIT, uzyskany z działalności określonej w decyzji o wsparciu, wydanej na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji...2019.11.02 Kłopotliwa ulga B+R

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że producent oprogramowania komputerowego odliczy w ramach ulgi B+R wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, ale tylko gdy zostaną one wykonane przez jednostkę naukową (sygn. akt II FSK 3684/17)...

Drukuj E-mail
PROMOCJA 

3 miesiące za 1zł

Dla wszystkich nowych Klientów, zlecających nam usługi księgowe proponujemy cenę promocyjną usługi w wysokości 1 zł dla pierwszych 3 miesięcy [...]

REGULAMIN PROMOCJI

@ 2011 ..:: n tax ::.. - Powered by Joomla! Template and modifications by SOFTGRAF.PL