Podatkowe FAQ

2021.03.02 PIT dla młodych

Zerowy PIT dotyczy osób do ukończenia 26 roku życia, zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenia, praktyki absolwenckiej, stażu uczniowskiego i dla dochodów do wysokości pierwszego progu podatkowego, to jest do kwoty 85.528,00zł. Zerowy PIT nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej...2021.02.26 Odliczenie darowizn

Przy uldze na darowiznę ważny jest dowód wpłaty na konto organizacji oraz wskazanie celu darowizny. Przy szybkich płatnościach internetowych - jak podaje MF w swojej broszurze informacyjnej - konieczne jest jeszcze potwierdzenie od obdarowanego... 2021.02.11 Podatek od reklamy

Z projektu wynika, że do zapłaty podatku od reklamy konwencjonalnej obowiązani będą dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące sieci kin, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym oraz wydawcy świadczący usługi reklamy na terytorium Polski. A Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art.110) zakazuje dyskryminacji podatkowej, zachowana ma być swoboda świadczenia usługi, swoboda przedsiębiorczości...2021.01.28 Ustanowienie przedstawiciela podatkowego

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego ciąży na podmiotach, które nie mają siedziby ani stałego miejsca działalności na terytorium UE. Przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii mogą więc mieć obowiązek ustanowienia od 1 stycznia br.  przedstawiciela podatkowego w Polsce...2021.01.19 Slim VAT w objaśnieniach

Przepisy slim VAT obowiązują już od poczatku roku. Ministerstwo Finansów rozpoczęło właśnie konsultacje projektu udostępnionych wielostronicowych objaśnień do wprowadzonych przepisów i zaprasza przedsiębiorców do zgłaszania uwag...2021.01.13 Zwrot PIT

Przedsiębiorcy poczekają na zwrot PIT, nawet jeśli złożą szbko rozliczenie roczne, na przykład w styczniu, to według Ministerstwa Finansów i tak termin na zwrot liczony będzie od 15 lutego i wynosi do 45 dni dla rozliczeń składanych elektronicznie. Przedsiębiorcy zatem nie mogą liczyć na szybkie zwroty nadpłaconych zaliczek...2021.01.04 Ryczałt dla szerszej grupy

Od stycznia 2021 opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dostępne jest dla szerszej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą. Zgłoszenia do ryczałtu nie należy jednak robić automatycznie, bo tylko dla nielicznych ta forma opodatkowania jest korzystniejsza od zasad dotychczas stosowanych...2020.12.22 Objaśnienia WDT

MF opublikowało 17.12.br. objaśnienia podatkowe nt. Dokumentowanie WDT dla celów VAT. Celem jest wyjaśnienie poszczególnych warunków opodatkowania WDT stawką 0% VAT...2020.12.17 Zgłaszanie umów o dzieło od 2021

Wprowadzono obowiązek informowania o zawartych (od 2021) umowach o dzieło na druku ZUS RUD. Nowy rejestr da ZUS-owi i urzędom skarbowym wiedzę na temat nieoskładkowanych umów o dzieło...2020.12.11 Projekt objaśnień estońskiego CIT-u

MF opublikowało projekt wielostronicowych objasnień do estońskiego CIT (123 strony) i poinformowało o rozpoczęciu konsultacji. Uwagi można zgłaszać do 17 grudnia. Objaśniane przepisy - jak już wiemy - wchodzą w życie od 01.01.2021...

Drukuj E-mail
PROMOCJA 

3 miesiące za 1zł

Dla wszystkich nowych Klientów, zlecających nam usługi księgowe proponujemy cenę promocyjną usługi w wysokości 1 zł dla pierwszych 3 miesięcy [...]

REGULAMIN PROMOCJI

@ 2011 ..:: n tax ::.. - Powered by Joomla! Template and modifications by SOFTGRAF.PL