Podatkowe FAQ

2019.10.25 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Nowe przepisy zobowiązują spółki do zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych. Dla nowopowstałych spółek wpisanych do KRS od 13.10 przewidziano stosunkowo krótki, 7-dniowy termin zgłoszenia danych do CRBR, liczony od dnia wpisu spółki do KRS. Podobnie 7 dni jest na zgłaszanie ewentualnej zmiany... 2019.10.16 Nowe rygory od 2020 dla WDT

Zaostrzeniu ulegną warunki stosowania stawki 0% dla dostaw unijnych. Zmianie ulegną zasady dokumentowania dostaw - wymagane będzie posiadanie co najmniej dwóch dokumentów - szczegółowo określonych w przepisach - wydanych przez dwie różne strony...2019.10.11 Tajemnica zawodowa doradcy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Ma obowiązek zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Ustawa o doradztwie podatkowym stanowi o zakazie przesłuchania doradcy podatkowego w charakterze świadka co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy, chyba że został on zwolniony z tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami...2019.10.07 Kasy fiskalne on-line

Od 1 września nie można już kupować kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii, czyli tzw. kas rolkowych. Od 2020 obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line będą miały branże paliwowa, warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne.  Zgodnie z obowiązującą ustawą wszystkie kasy będą musiały być wymienione na kasy fiskalne on-line w terminie do końca 2022...2019.10.04 Darowizna w najbliższej rodzinie

Darowizna w tak zwanej grupie zerowej może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn - bez względu na jej wartość - ale po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu pół roku, a drugim udokumentowanie otrzymania pieniędzy przelewem lub przekazem...2019.09.25 Niższy PIT od października

Prezydent podpisał nowelizację ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą już od 1 października 2019 roku dolna stawka podatku PIT zostanie obniżona z 18 do 17 proc. Ponadto, nowelizacja przewiduje również podwyżkę kosztów uzyskania przychodu dla osób zatrudnionych na umowę o pracę...2019.09.17 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13.10.br rozpocząć ma funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Ma on ułatwić instytucjom zobowiązanym (np. finansowym, ubezpieczycielom, pośrednikom nieruchomości, notariuszom...) identyfikację oraz weryfikację osób, które sprawują faktyczną kontrolę nad firmą. Będzie pomocniczym narzędziem w walce z praniem brudnych pieniędzy...2019.09.12 Silnik Analiz wykrywa fałszywe faktury

Ministerstwo Finansów podało, że stosowanie nowego narzedzia analitycznego - Silnika Analiz - pozwoliło na zidentyfikowanie blisko 29 tys. podmiotów, które nie będąc podatnikami VAT wystawiły ponad 60 tys. faktur na łączną kwotę podatku 457 mln zł. Pogłębione analizy pozowoliły na wstrzymanie wypłat zwrotów VAT na 375 mln zł ...2019.09.03 Biała lista już działa

Od 1 września weszły w życie przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. W specjalnym rejestrze można sprawdzać, czy dany podmiot jest zarejestrowany dla potrzeb VAT i czy ma zgłoszony numer rachunku bankowego      (zobacz: podatki.gov.pl). Wpłata na inne konto będzie miała surowe konsekwencje podatkowe...2019.08.29 Zniesienie limitu ZUS

W projekcie budżetu na 2020 powraca kwestia zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS. Po zmianach składki ZUS od wynagrodzeń pracowników będą odprowadzane przez cały rok niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu. W efekcie tych działań pracownik otrzyma mniejsze wynagrodzenie netto, a pracodawca zapłaci więcej składek...

Drukuj E-mail
PROMOCJA 

3 miesiące za 1zł

Dla wszystkich nowych Klientów, zlecających nam usługi księgowe proponujemy cenę promocyjną usługi w wysokości 1 zł dla pierwszych 3 miesięcy [...]

REGULAMIN PROMOCJI

@ 2011 ..:: n tax ::.. - Powered by Joomla! Template and modifications by SOFTGRAF.PL