DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH - DOKUMENTACJA PODATKOWA - OFERTA

Dokumentacja cen transferowych - sporządzamy, doradzamy!

Zadzwoń lub napisz a nasi doradcy podatkowi skonsultują Twoje wątpliwości…

tel. (+48) 501 404 142

e-mail: ntax@ntax.pl


DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Organy podatkowe mają prawo szacowania dochodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli uznają, że na skutek zawartej na warunkach nierynkowych transakcji z podmiotem powiązanym podatnik zaniżył dochód do opodatkowania. Stawka podatku dla takiego dochodu wynosi 50%, w przypadku niesporządzenia przez podatnika tzw. dokumentacji cen transferowych.

Posiadanie właściwej dokumentacji cen transferowych istotnie więc minimalizuje ryzyko podatkowe.

Podmioty powiązane zobligowane są do zawierania między sobą transakcji na warunkach rynkowych, to jest jakie ustaliłyby między sobą racjonalnie działający kontrahenci niezależni w porównywalnych operacjach gospodarczych. Obowiązek taki - „zasada ceny rynkowej” lub „zasada dystansu” (ang. arm’s length principle) - wynika wprost z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.

Organy podatkowe mają prawo weryfikować rynkowość cen ustalanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi. To, których kontrahentów należy traktować jako podmioty powiązane określają przepisy podatkowe. Są to powiązania o charakterze kapitałowym (jeden podmiot posiada istotny udział w kapitale drugiego podmiotu) oraz osobowym (zarządczym bądź kontrolnym).

W przypadku powiązań krajowych także powiązania o charakterze rodzinnym, majątkowe i wynikające ze stosunku pracy. Dotyczą one zatem zarówno relacji krajowych, jak i zagranicznych.

W zależności od rodzaju transakcji obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych wystąpi po przekroczeniu rocznie określonego progu wartościowego wyrażonego w euro…

Drukuj E-mail
PROMOCJA 

3 miesiące za 1zł

Dla wszystkich nowych Klientów, zlecających nam usługi księgowe proponujemy cenę promocyjną usługi w wysokości 1 zł dla pierwszych 3 miesięcy [...]

REGULAMIN PROMOCJI

@ 2011 ..:: n tax ::.. - Powered by Joomla! Template and modifications by SOFTGRAF.PL