AUDYTY

W zakresie naszych usług leżą kompleksowe i tematyczne audyty podatkowe w wybranych przez Klienta obszarach podatkowych, badania due diligence, audyty księgowe, przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej, przeglądy i badanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz zgodnie z MSR / MSSF (Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej), standardami US GAAP.

Wykonujemy ponadto audyty IT dotyczące oceny systemów informatycznych firmy, zainstalowanego oprogramowania, posiadanych licencji lub zasobów sprzętowych.

Przeprowadzamy również kontrole projektów dofinansowanych z UE.

Realizujemy niżej wynienione usługi:

  • audyt podatkowy
  • audyt księgowy
  • audyt finansowy
  • audyt IT
  • audyt projektów
Drukuj E-mail
PROMOCJA 

3 miesiące za 1zł

Dla wszystkich nowych Klientów, zlecających nam usługi księgowe proponujemy cenę promocyjną usługi w wysokości 1 zł dla pierwszych 3 miesięcy [...]

REGULAMIN PROMOCJI

@ 2011 ..:: n tax ::.. - Powered by Joomla! Template and modifications by SOFTGRAF.PL